Date:februari 24, 2015

Watersnoodramp 1953

Nederland wordt beschermd door dijken en sluizen, maar niet altijd.