Date:juli 15, 2013

Hoe werkt de ministerraad?

De minister-president en de ministers zijn samen de ministerraad. Zij praten in de ministerraad over economische plannen en wetten. Weet jij wie de minister-president van Nederland is?