Date:juli 17, 2013

De Deltawerken

Nederland heeft 30 jaar gebouwd aan de Deltawerken. Dit systeem van sluizen en dammen beschermt steden en burgers tegen het water.