• Gecertificeerd ONA-begeleider

    Maak het ONA onder begeleiding

    Kosten: € 160,00.

    Stuur een e-mail voor info of registratie.
Leslocatie: Vestdijk 20, 5611 CC Eindhoven. Telefoon: 06-10171855
Email: linguaincognita@kpnmail.nl

ONA – Portfolio Arbeidsmarktoriëntatie

Informatie over ONA

Vanaf 1 januari 2015 moeten nieuwkomers in Nederland en mensen die in 2015 voor de eerste keer hun inburgeringsexamen doen over een extra onderdeel examen afleggen. Het betreft de module Arbeidsmarktoriëntatie en het portfolio ONA.

Het portfolio is gericht op de Nederlandse arbeidsmarkt. In het portfolio zitten 8 resultaatkaarten die u moet invullen. Zij hebben met werk zoeken en werk hebben te maken. Daarnaast moet u ook een aantal bewijzen toevoegen van acties die u heeft ondernomen om u voor te bereiden op het vinden en uitvoeren van werk in Nederland. Een bewijs is bijvoorbeeld een sollicitatiebrief of een curriculum vitae. Tijdens het mondelinge examen moet u in het Nederlands over uw portfolio kunnen spreken. Uw Nederlands hoeft niet perfect te zijn.

Lingua Incognita helpt: Wij helpen u met uw portfolio en het mondeling examen. De duur van de cursus is 3 uur en de kosten zijn € 160,00. Een training voor de mondelinge sessie is inbegrepen.

Online: U kunt het best uw portfolio online maken. Kijk op de website www.inburgeren.nl. U mag het portfolio ook op papier maken. U moet over het portfolio een mondeling examen afleggen. Controleer eerst altijd of u het portfolio moet maken.

DIGID: U heeft voor uw account op www.inburgeren.nl - mijninburgering - een DIGID nodig met SMS-bevestiging of app. Maar u kunt ook bellen naar DUO: 050 - 5999600.

Voorbeelden: Via de onderstaande links kunt u zien hoe het portfolio er uit ziet. Er is ook een toelichting bij. Om u voor te bereiden op het examen hebben wij een lijst met oefenvragen opgesteld. Zie in de kolom hiernaast. Verdere informatie kunt u vinden op de website: www.inburgeren.nl onder het kopje 'examen doen'.

Diplomawaardering: Heeft u een diploma behaald in uw eigen land? Dan heeft u misschien een diplomawaardering nodig. Kijk voor de informatie op de website: www.idw.nl

64-uurscursus: Als u een ONA-cursus van 64 uur volgt. Hoeft u geen mondeling examen te doen. Lingua Incognita verzorgt deze cursus niet.

Vrijstelling ONA aanvragen: U kunt vrijstelling van ONA aanvragen als u de laatste 12 maanden minstens 6 maanden in Nederland heeft gewerkt. U moet in loondienst werken. U moet minstens 48 uur per maand werken. U vindt het formulier hiernaast op deze pagina.