De Nederlandse regering is van plan om de taaleis voor het aanvragen van een verblijfsvergunning ‘humanitair niet-tijdelijk en ‘onbepaalde tijd’ te verhogen van niveau A2 naar niveau B1. Dit geldt ook voor een aanvraag tot naturalisatie. De verhoging van de taaleis naar niveau B1 zal naar verwachting in 2022 nog niet gebeuren. Daarom blijft de taaleis in 2022 voorlopig hetzelfde, namelijk niveau A2.

Minister Koolmees heeft in een kamerbrief van februari 2019 meegedeeld, dat de nieuwe Wet Inburgering pas ingaat op 1 januari 2021. De aanpassingen en wijzigingen in het systeem zijn te gecompliceerd om in een tijdsbestek van een jaar te realiseren.

U kunt vanaf 1 april 2019 een vrijstelling voor ONA aanvragen als u minstens 6 maanden gewerkt hebt in het afgelopen jaar. De nieuwe regels voor ONA zijn echter nog niet vastgesteld.

U kunt vanaf 29 maart 2019 weer aanmelden voor het staatsexamen NT2 programma 1. Programma 2 is zoals te verwachten was al vol en eind juni weer beschikbaar.

Vanaf 15 maart 2019 verdwijnen de aanvulzinnen uit het onderdeel schrijven van het inburgeringsexamen. Dit was al eerder aangekondigd door DUO. Het schrijfexamen bestaat vanaf die datum uit formulieren, vrij schrijven en correspondentie.
Het examen wordt verlengd 40 minuten.

In 2020 gaat de organisatie van de inburgering weer terug naar de gemeente. Elke inburgeringsplichtige krijgt vanaf 1 januari 2020 een persoonlijk plan van aanpak gericht op opleiding of werk, PIP. Het niveau van het inburgeringsexamen zal waarschijnlijk van A2 naar B1 opschalen. Hoe een en ander precies georganiseerd wordt en wat voor gevolgen dit heeft voor de taalscholen is nog niet helemaal duidelijk.

歡迎 In 2019 biedt Lingua Incognita beginners-
cursussen Nederlands aan voor Chinezen.
In kleine groep of individueel. De docent
spreekt Nederlands en Chinees. 謝謝

DUO heeft mensen uitgenodigd om op 26 januari 2019
examen te doen. Deze mensen hadden zich hier in
2018 al voor ingeschreven maar konden geen examen
doen. De staatsexamens werden door DUO opgeschort
i.v.m. de openbaarheid van examenvragen- en
antwoorden op het internet.