• WORKSHOP ONA

    Maak het ONA onder begeleiding

    Kosten: € 120,00.

    Stuur een e-mail voor info of registratie.
Leslocatie: Paradijslaan 34a, 5611 KN Eindhoven. Telefoon: 073 – 6892580
Email: linguaincognita@kpnmail.nl

ONA – Portfolio Arbeidsmarktorientatie

Vanaf 1 januari 2015 moeten nieuwkomers in Nederland en mensen die in 2015 voor de eerste keer hun inburgeringsexamen doen over een extra onderdeel examen afleggen. Het betreft de module Arbeidsmarktoriëntatie en het portfolio ONA.

U moet eerst het portfolio samenstellen. Dit kan online via www.mijninburgering.nl of op papier. Daarna moet u over het portfolio een examen afleggen. De kosten voor dit examen zijn € 100,=. Controleer eerst altijd of u het portfolio moet maken. Dat kan op www.mijninburgering.nl. U heeft hiervoor DIGID met SMS-bevestiging nodig. Maar u kunt ook bellen naar DUO: 050 – 5999600.

Het portfolio is gericht op de Nederlandse arbeidsmarkt. In het portfolio zitten 8 resultaatkaarten die u moet invullen. Zij hebben met werk zoeken en werk hebben te maken. Daarnaast moet u ook een aantal bewijzen toevoegen van acties die u heeft ondernomen om u voor te bereiden op het vinden en uitvoeren van werk in Nederland. Een bewijs kan bijvoorbeeld een sollicitatiebrief of een curriculum vitae zijn. Tijdens het mondelinge examen moet u in het Nederlands over uw portfolio kunnen spreken. Uw Nederlands hoeft niet perfect te zijn.

Via de onderstaande links kunt u zien hoe het portfolio er uit ziet. Er is ook een toelichting bij. Om u voor te bereiden op het examen hebben wij een lijst met oefenvragen opgesteld. Verdere informatie kunt u vinden op de website: www.inburgeren.nl onder het kopje ‘examen doen’.

Heeft u een diploma behaald in uw eigen land? Dan heeft u misschien een diplomawaardering nodig. Kijk voor de informatie op de volgende website: www.idw.nl


Problemen bij het maken van het portfolio? Lingua Incognita kan u helpen. De sessie duurt 3 uur en kost € 120,00. Informeer naar de data.

Handige informatie:

Moet ik een portfolio ONA maken?

Leeg voorbeeldportfolio Arbeidsmarktoriëntatie

Toelichting bij het maken van het portfolio

Aanmeldformulier voor “controle” van het portfolio

Aanmeldformulier voor “het eindgesprek” over het portfolio

Oefenvragen voor “het eindgesprek” over het portfolio

Woordenlijst bij het portfolio

Aanvraagformulier diplomawaardering ONA