Luisteren, spreken

Luister & spreek

Luisteren:
    Dit zijn 24 luisterfragmenten in het Nederlands. Hiermee kunt u zich voorbereiden op het inburgeringsexamen onderdeel 'luisteren'. Bij de fragmenten horen het opdrachtenboek (herzien 2015) en het transcriptenboek. (Hiernaast te downloaden)
    In het werkboek staan vragen over de luisterfragmenten. In het transcriptenboek kunt u meelezen met de teksten.

    Spreken: U kunt nu ook oefenen met het werkboek Spreken A2. In de klas en thuis. (Hiernaast te downloaden)

    Dit materiaal is gratis te gebruiken! Aan de slag en ... succes met het inburgeringsexamen.


Luistermateriaal