Basisexamen inburgering

Hieronder vindt u informatie over het basisexamen inburgering. De informatie
is afkomstig van de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder
aan de bladzijde staat hiervan een link.

Wij kunnen u helpen met de voorbereiding op dit examen. Het taalniveau dat u in
het Nederlands bereikt is A1.

Het basisexamen inburgering in het buitenland bestaat uit drie onderdelen:

1. De toets Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
Het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving bestaat uit 30 vragen.
Thuis kunt u de 100 KNS-vragen voorbereiden. Het examen wordt op de computer
afgenomen. Bij de vragen zijn altijd foto’s.

2. Spreekexamen A1
U moet kort reageren op een vraag en u moet zinnen afmaken. Het examen verloopt
via de computer.

3. Leesexamen A1
U moet ‘functioneel’ kunnen lezen, bijvoorbeeld het rooster van de bus. Hierover
moet u multiple choice vragen beantwoorden op de computer.

U moet ook ‘technisch’ kunnen lezen. Bijvoorbeeld een woord dat u hoort, kunnen vinden
in een geschreven rijtje van 4 woorden. Het examen wordt op de computer gedaan.

Handige websites:

www.naarnederland.nl
www.adappeltaaltrainingen.nl (regio Haarlem)
www.ind.nl
www.minbuza.nl
www.duo.nl